School: een plaats om je veilig te voelen

De school is een plaats waar kinderen een groot gedeelte van hun jeugd zullen doorbrengen. De invloed van klasgenootjes en docenten is groot; ook én juist op het gebied van mediawijsheid. Een school heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid om kinderen veiligheid te bieden.

Anti-pestwet

Sinds 1 augustus 2015 is de Wet Sociale Veiligheid op Scholen van kracht. Deze wet wordt ook wel de Anti-pestwet genoemd. Deze wet verplicht een schoolbestuur om te zorgen voor sociale veiligheid op hun school. Ze mogen zelf bepalen hoe ze dit aanpakken. Kwetsbaar Online faciliteert in deze Anti-pestwet door het aanbieden van o.a. gastlessen op het gebied van mediawijsheid. Neem contact op voor de mogelijkheden op maat voor uw school/klas.

Kwetsbaar Online

Kwetsbaar Online stimuleert kennisdeling over ‘online mediawijsheid’ aangezien dit een zeer belangrijke onderwerp is binnen scholen. Concreet houdt dit in:

  • Wij omarmen het Mediapaspoort als methode voor het empoweren van kinderen en jongeren m.b.t. hun online gedrag.
  • Kwetsbaar Online organiseert gastlessen voor docenten en schoolbesturen om kennis te delen wat een school zelf kan doen, qua preventie.
  • Kwetsbaar Online organiseert gastlessen voor kinderen, in de klas, om kennis te delen maar ook om de dialoog aan te gaan.
  • Kwetsbaar Online organiseert bijeenkomsten voor ouders over o.a. online pesten, de risico’s van social media challenges, sexting, online gedrag en andere trends die spelen onder de jeugd.

Wat is het Nationaal Mediapaspoort?

Het Nationaal Mediapaspoort (een doorlopende leerlijn) voor BO, VO, PO en (V)MBO

Het is van belang dat kinderen niet alleen mediakennis krijgen aangeboden, maar dat zij bijvoorbeeld ook inzicht krijgen in het vaak subtiele beroep dat media doen op hun gevoelsleven. Daarnaast is het nodig om kinderen te stimuleren zélf na te denken over hun motivatie en mogelijke strategie om slim met media om te gaan. Dat maakt kinderen krachtig in hún online wereld. Ze moeten het zelf doen!

Het is van belang dat kinderen niet alleen mediakennis krijgen aangeboden, maar dat zij bijvoorbeeld ook inzicht krijgen in het vaak subtiele beroep dat media doen op hun gevoelsleven.

Het unieke Nationaal Mediapaspoortprogramma is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en is ontwikkeld door de Nationale Academie voor Media & Maatschappij in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en uitvoerende partner Isomode, een samenwerkingsverband van 237 basisscholen. Het programma wordt continu op effectiviteit getoetst door een Wetenschappelijke Raad van meerdere universiteiten in Nederland en België. In december 2016 verscheen de eerste onderzoeksrapportage van de Wetenschappelijke Raad: de Monitor Nationaal Mediapaspoort 2016.

Kwetsbaar Online beveelt het Nationaal Mediapaspoort aan in het onderwijs.

Gastles Kwetsbaar Online

De gastlessen en lezingen die wij geven zijn gericht op:

  • Basisonderwijs
  • Middelbaar onderwijs
  • Docenten / schoolbestuur
  • Ouders

Wilt u meer weten over het Nationaal Mediapaspoort en Kwetsbaar Online? Neem contact op voor de mogelijkheden in het onderwijs.

Scherm- en gameverslaving

Scherm en/of gameverslaving komt steeds meer voor. Om jongeren hiervan bewust te maken, bieden wij ook een lessenaanbod aan rondom scherm- en gameverslaving. Daarnaast bieden wij trainingen aan docenten en/of kunnen wij spreker zijn op een ouderavond. Inhoudelijk gaat het dan over signaleren; wat is het? hoe ga je hiermee om en waar kan je terecht voor eventuele verdere hulp. Het aanbod is aan te passen op maat.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt