Online gedrag van jouw kind

Als ouder heb je voor je gevoel soms geen grip op het online gedrag van jouw kind. Hoe kun je dit veranderen? En welke internethypes spelen er op dit moment? Hoe help je jouw kind het online leuk te houden, zowel voor zichzelf als voor anderen? Kwetsbaar Online helpt jou verder!

‘Mijn kind doet dat niet’

Er zijn steeds meer filmpjes en foto’s op het internet waarop meisjes en jongens seksuele handelingen verrichten, ook wel sexting genoemd. Ouders denken vaak of willen graag geloven dat hun kinderen dat niet doen. Maar uit onderzoek blijkt dat het maken en versturen van pikante selfies (sexting) onder jongeren gebruikelijker is dan gedacht. Ruim 38% van de jongeren deelt namelijk wel eens een naaktfoto via de telefoon. Op deze pagina geven we informatie over sexting /naaktselfies en hoe ouders en scholen hiermee om kunnen gaan.

Wat is sexting?

Sexting bestaat uit de Engelse woorden “sex” en “texting” (dit laatste woord betekent sms’en). Sexting is dus het versturen of delen van seksueel getinte foto’s, video’s of berichten via je mobiele telefoon of computer. Veel jongeren vinden het spannend om aan sexting te doen met hun vriend of vriendin. Helaas, staan jongeren niet genoeg stil bij het feit dat deze foto online staat en dus makkelijk verspreid kan worden.

Hoe ga je als ouders om met sexting?

Jongeren experimenteren met seks ook online. Sexting is lang niet altijd een probleem meestal gebeurt het binnen een relatie en dan is er ook niets mis mee. Het wordt wel een probleem als één van de twee de beelden verder verspreidt. De beelden kunnen dan overal terecht komen en dan is het onmogelijk om ze te verwijderen. Het is daarom belangrijk dat scholen en ouders hierover praten met jongeren. Als kinderen ongeveer 11 jaar zijn is het goed dat ze weten wat de risico’s zijn van sexting. Uit onderzoek blijkt dat kinderen niet op een idee worden gebracht maar ze juist sterker worden gemaakt om goede beslissingen te nemen als het nodig is.


Tips die ouders (en hulpverleners, docenten) kunnen geven aan jongeren omtrent sexting:

 • Jongeren moeten weten wat ze moeten doen als ze naaktfoto’s tegenkomen via social media of WhatsApp. Ze moeten de beelden verwijderen en niet doorsturen. Als ze dat wel doen zijn ze strafbaar. Ze moeten zich ook bewust dat het een enorme schade kan brengen aan degene die op de foto of film staat.
 • Jongeren moeten weten zelf heel voorzichtig te zijn met sexting. Vertel dat je liever hebt dat ze het niet doen en als ze het dan doen, dat ze moeten zorgen dat ze niet herkenbaar in beeld zijn. Dat bijvoorbeeld hun gezicht niet in beeld is. Zorg er ook voor dat ze op de hoogte dat ze het alleen met iemand doen die ze goed kennen.
 • Vertel jongeren dat ze nooit iets moeten doen wat ze zelf niet willen: laat je niet onder druk zetten of chanteren.
 • Vertel tieners waar ze hulp kunnen krijgen als er iets is misgegaan. Het liefst wil je dat ze naar jou komen, ondanks de schaamte. Maar als ze dat niet willen, dan kunnen ze meteen naar HelpWanted.nl; daar helpen ze je met oplossingen en adviseren ze over het doen van aangifte. Speciaal voor kinderen en jongeren is er ook Meldknop.nl; daar kunnen ze ook terecht voor andere internetproblemen.

Tips die ouders (en hulpverleners, docenten) kunnen geven aan jongeren omtrent het gebruik van digitale media:

 • Kijk en luister; observeer, probeer het effect te zien van mediagebruik op het (individuele) kind. Ga met het kind in gesprek vanuit oprechte interesse. Stel je oordeel uit, stel open vragen, probeer te begrijpen.
 • Laat gedoseerd los; neem de regie bij het jonge kind, bescherm het tegen ongewenste beelden en invloeden. Geef gaandeweg, gedoseerd verantwoordelijkheden. Geef ruimte om de fout in te gaan, maar grijp fouten altijd aan: als leermomenten.
 • Wees bewust van je eigen omgang met media. Je kind destilleert er de ‘ongeschreven regels’ uit. Je bent een rolmodel. Besef dat bij alles wat je doet. Voorleven is het meest krachtige opvoedingsinstrument.
 • Informeer het kind zodat het weet wat het moet doen als het even niet weet wat het moet doen. Bijvoorbeeld als het iets vervelends meemaakt.
 • Maak – zodra het kan samen met het kind en waar het kan samen met andere betrokken opvoeders – heldere afspraken en handhaaf ze. Natuurlijk, grenzen worden soms overschreden, maar zonder grenzen bestaat de kans op grenzeloos verdwalen.
 • Televisie, tablets, smartphones en laptops zouden geen (of toch zo min mogelijk) een digitale oppas moeten zijn én niet de ‘default’ keuze bij verveling. Je kind andere dingen laten doen kost tijd en energie. Verleid je kind tot medialoze activiteiten, maar ontdek ook samen nieuwe, bijvoorbeeld creatieve mogelijkheden mét media.
 • Blijf leren. Verdiep je in de wereld van jonge kinderen en media,volg het nieuws met een kritische blik en wees zelf minstens minimaal vaardig. Praat erover met andere opvoeders en professionals. Durf te vragen, durf te delen.
 • Vorm je eigen visie op mediagebruik, van jezelf, van het kind. Wat vind jij belangrijk? Durf te kiezen, ook als van anderen meer of juist minder mag. Maar voorkom tegelijkertijd rigiditeit die er voor kan zorgen dat de lijnen met het kind en andere betrokken opvoeders gesloten raken.

Kwetsbaar Online is er voor jullie!

Ben je ervan overtuigd dat een lezing over cyberpesten, sexting meer ouders kan helpen? Neem contact op voor de mogelijkheden. Wij geven lezingen en gastlessen aan jongeren, ouders, docenten en schoolbesturen, op maat.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt