Karl Heinz van der Made, CTO Delta Chief Technical Officer Delta

    Delta maakt voor velen toegang tot internet en andere diensten mogelijk. De daadwerkelijke inhoud van alle communicatie die plaatsvindt valt uiteraard buiten onze scope maar we voelen wel een verantwoordelijkheid aan onze omgeving. Zoals we ouderen helpen om digivaardig te worden, vind ik het ook belangrijk dat jongeren leren bewust om te gaan met alle nieuwe mogelijkheden. Eerder heb ik al mogen werken met Mijn Kind Online en nu wil ik in Zeeland graag Kwetsbaar Online steunen. Want jongeren moeten online juist sterk en weerbaar zijn.

    Contact Us

    We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

    Not readable? Change text. captcha txt
    burgemeester Vlissingen drs. A.R.B. (Bas) van den Tillaar.