Jack KarelseInformatieprofessional en mediacoach

In mijn werk heb ik volop te maken met de ontwikkeling van een analoge naar een digitale samenleving. De betrouwbaarheid van informatiebronnen, de opkomst van sociale media en de manier waarop we er gebruik van maken verandert in snel tempo. Met zon- en schaduwzijden. Samen moeten we ontdekken hoe we er het best mee om kunnen en willen gaan. Dat lukt niet altijd zonder vallen en opstaan.
Als mediacoach ontwikkel ik activiteiten die er op gericht zijn vallen te voorkomen. En, mocht het toch gebeuren, weer op te staan! Met een positieve insteek: media en technologie zijn waardevol.  
Daarom ben ik ook enthousiast over Kwetsbaar Online en maak ik graag onderdeel uit van dit netwerk. Om samen te leren en te werken aan bewust mediagebruik.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Karl Heinz van der Made Chief Technical OfficerHannie Herrebout