Indigo Zeeland; initiatiefnemers en bedenkers achter Kwetsbaar Online

 • Jan de Vlieger

  Senior Preveniewerker / anti-pest coördinator bij Indigo

  Zowel in mijn werk als privé is het gebruik van social media niet meer weg te denken. Ik heb daarin te maken met het gedrag van anderen maar… ook mijn eigen internetgedrag! Daarin ben ik me bewust dat ik daarin als opvoeder soms andere keuzes maak dan als professional. 

  Belangrijk onderdeel van mijn werk is het geven van gastlessen, ouderavonden, deskundigheidsbevordering in Zeeland aan leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en Scalda en professionals / vrijwilligers uit onderwijs en zorg.

  De laatste jaren richt die informatie zich vooral op het gebruik van social media en sociale veiligheid.

  Steeds vaker staan genoemde lessen in het teken van preventie, dus voorkomen van problemen. Het is echter nog regelmatig aan de orde dat wordt gehandeld naar aanleiding van incidenten. Er staan bijvoorbeeld naaktfoto’s van een leerling online. Wat nu?

  Op zich geen probleem maar dan is wel de vraag; stel dat dit zich nog eens voor doet wat is dan jullie beleid? Of,  wat kunnen jullie doen om te voorkomen dat dit soort incidenten passeren?

  Zijn alle partijen daar dan bij betrokken? Leerlingen, ouders, schoolteam? 

 • Leo de Pan

  Outreachend preventiewerker bij Indigo

  Ik ben werkzaam binnen de verslavingspreventie. Veel gaat over alcohol en drugs, maar laatste jaren komt daar ook steeds vaker social media en gamen bij. Bij jongeren zie ik een intense behoefte om online te zijn; ze willen niets missen. Hierdoor komt een deel van de jongeren in de problemen. Een nieuw probleem. Preventie op het gebied van social media en gamen zijn daarom net zo belangrijk als die van alcohol en drugs. 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt