In nieuws

De online wereld is voor kinderen en jongeren leuk en snel! Het is een onuitputtelijke bron van informatie en advies en een ontmoetingsplek waar contacten razendsnel zijn gelegd. Deze online wereld kent echter ook risico’s: kinderen die 24 uur per dag, zeven dagen per week digitaal gepest worden, kinderen die via internet door loverboys geronseld worden voor seks, jongeren die klasgenoten misbruiken door te dreigen met het online zetten van seksueel getinte filmpjes, gameverslaving, enz.

Cyberpesten, sexting, grooming en gameverslaving kunnen grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Denk aan een negatief zelfbeeld, angst, gevoelens van schaamte en eenzaamheid, verslechtering van de schoolprestaties, in aanraking komen met politie, psychosomatische klachten en ernstige psychische problemen. Ook op latere leeftijd kunnen de slachtoffers de negatieve gevolgen nog ervaren. Ouders, professionals maar ook jongeren zelf worstelen hiermee.

In Zeeland pakken verschillende organisaties activiteiten op om er voor te zorgen dat kinderen en jongeren veilig online kunnen zijn en goede keuzes maken. Met het symposium ‘Kwetsbaar Online 2.0’ willen we met de verschillende betrokken organisaties laten zien waar we nu staan. Sociale veiligheid voor alle Zeeuwse kinderen en jongeren is het ultieme doel!

Graag nodigen we je uit voor het symposium ‘Kwetsbaar Online 2.0’ op donderdag 14 november. Vanaf 15.30 uur bieden we je een uitgebreid, interactief en uniek programma met theater, pitches en workshops waarin we je meenemen in de laatste inzichten en ontwikkelingen. Inloop is vanaf 15.00 uur, er is een buffet en om 21.00 uur sluiten we af.

Graag aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. De volledige uitnodiging lees je hier. Inmiddels is bekend dat we voor accreditatie SKJ-registratie vijf punten toegekend hebben gekregen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt