Team Kwetsbaar Online

Kwetsbaar Online is een initiatief van Emergis preventie , in het Zeeuwse Goes.

Emergis  zijn betrokken bij maatschappelijke issues die er spelen in de huidige maatschappij, en dan met name gericht op kinderen & jong volwassenen. In 2016 hebben zij het succesvolle symposium ‘Kwetsbaar Online’ georganiseerd. Vanwege de grote interesse in dit onderwerp door zowel jongeren, ouders als leerkrachten en hulpverleners, heeft Kwetsbaar Online nu een vervolg gekregen. Dit om continue kennis te delen over dit belangrijke thema.

‘Hoe houden we het internet leuk’ 

Eén van de thema’s die voor jongeren actueel is, naast verslavende middelen, is ‘het’ internet in de ruimste zin van het woord. Het internet zorgt ervoor dat we ongelimiteerd toegang hebben tot kennis, kunde en ook tot elkaar. De relatie tussen mensen kan geïntensiveerd worden door het contact wat snel, en vaak gratis, mogelijk is. Waar we ons ook bevinden in de wereld.

Het heeft echter ook een keerzijde; door o.a. Social Media, WhatsApp groepen, is er ook veel misbruik. Dit uit zich in het onder andere ‘digipesten’; van het verbannen worden in een chat groep tot en met sexting. Het internet is het vierde leefdomein geworden voor vele jongeren. Met alle voors- en tegens waar we ons als volwassenen steeds meer bewust van gaan worden.

Over Kwetsbaar Online

Kwetsbaar Online Lezingen & GastlessenKwetsbaar Online is opgericht om kennis te delen omtrent Media wijsheid, de slogan ‘hoe houden we het leuk’ is dan ook van toepassing voor kinderen & jongeren, ouders, leerkrachten en ook hulpverleners. Deze kennis delen wij op de volgende wijzes:

  • Gastlessen op scholen voor kinderen & jongeren
  • Lezingen voor ouders
  • Workshops voor leerkrachten
  • Workshops voor hulpverleners
  • Antwoord/advies op maat (persoonlijk)

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? U kunt hier meer informatie aanvragen. Wij werken op maat, en in regio Zuid West Nederland maar aarzel niet om contact op te nemen als u een vraag heeft, ook al bent u niet woonachtig in dit gebied.

Kwetsbaar Online op Social Media

Wilt u snel met ons in contact treden en of op de hoogte blijven van de nieuwste Social Media Challenges, Tips & Trends op het gebied van mediawijsheid? Volg ons op Twitter, Instagram, Facebook of stuur ons een mail.

Partner worden?

Kwetsbaar Online is een platform wat ondersteund wordt door zowel ambassadeurs als samenwerkingspartners.  Partners zijn organisaties (non-profit of profit) die zich inzetten voor Kwetsbaar Online. Hierbij kunt u denken aan:

  • netwerk; het gebruik maken van elkaars netwerk
  • promotie

Heeft u interesse om partner te worden van Kwetsbaar Online? Neem contact op.

Hoe houden we het internet leuk

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt