In nieuws

Op woensdag 6 december kwam de Stuurgroep van Kwetsbaar Online te samen. In 2016 werd het symposium Kwetsbaar Online georganiseerd door Jan de Vlieger en Leo de Pan. Dit was zo succesvol, dat vroeg (letterlijk) naar meer. In 2017 is daarom het project van start gegaan. Uiteraard hoort daar een stuur-&werkgroep bij om de visie, doelen, doelstellingen en activiteiten in goede banen te leiden.

De stuurgroep bestaat uit:

  • Dhr. Van den Tillaar Burgemeester Vlissingen Voorzitter, namens burgemeesters
  • Mw. Szarafinski Wethouder gemeente Middelburg, namens portefeuillehouders
  • Jan de Vlieger Preventiewerker Indigo Projectleider Kwetsbaar Online
  • Thomas Landman Meerscholendirecteur PO
  • Theo Hut Directie VO
  • Hannie Herrebout Secretariaat Indigo Preventie Projectsecretariaat

Hierbij willen wij de stuurgroep bedanken voor de tijd, inzet en betrokkenheid.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Kickoff Kwetsbaar Online