Internet
Hoewel we bij het samenstellen van deze website zo zorgvuldig mogelijk zijn geweest, is het mogelijk dat de informatie verouderd of niet meer juist is. Kwetsbaar online kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie afkomstig van en gepubliceerd op deze website. Vindt u een fout op de website? Laat het ons dan weten. Dat stellen we zeer op prijs.

Niets uit de teksten of grafische voorstellingen van Kwetsbaar online mag zonder schriftelijke toestemming van de makers en/of deelnemende instanties ervan worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd. Het is mogelijk dat u via de website van Kwetsbaar online toegang heeft tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Kwetsbaar online kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

E-mailgebruik
De met e-mailberichten verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan onder het beroepsgeheim vallen. Gebruik van de inhoud ervan door anderen zonder toestemming van de afzender of geadresseerde is onrechtmatig. Bij het verzenden van e-mailberichten zijn we zo zorgvuldig mogelijk. Toch kunnen we een juiste en volledige overdracht van e-mailberichten niet garanderen. Aan deze e-mailberichten en/of meegezonden bestanden kunnen geen rechten worden ontleend. Als u een e-mail ontvangt van ons die niet voor u bestemd is, dan verzoeken wij u vriendelijk het te verwijderen en de fout aan ons te melden via kwetsbaaronline@emergispreventie.nl.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt